Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc thống kê này nhằm mục đích để kiểm soát lao động Việt Nam và lên các phương án ứng phó nếu Mỹ và Iran leo thang xung đột. Trường hợp xấu nhất xảy ra có thể sơ tán người lao động Việt Nam khỏi khu vực này.

Chiều 8.1, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện rà soát tình hình lao động, việc làm và sinh hoạt của lao động Việt Nam tại các nước trong khu vực, bao gồm UAE, Ả Rập Xê út, Qatar, Bahrain, Oman...

Các doanh nghiệp lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trình,… số điện thoại, email, đầu mối liên hệ của các nhóm Lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp tại thị trường gửi Ban Quản lý lao động tại địa bàn và Cục Quản lý lao động ngoài nước để theo dõi, quản lý va hỗ trợ khi cần thiết.

Cục cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Công ty sử dụng lao động và các bên liên quan có phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho người lao động và sơ tán khi có diễn biến xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp thiết lập đường dây nóng (số điện thoại, email của 1 lãnh đạo và 1 cán bộ thị trường) để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), hiện có khoảng 27.000 lao động Việt Nam ở khu vực Trung Đông chủ yếu tập trung tại UAE, Ả Rập Xê út, Qatar, Bahrain, Oman.

Lao động Việt Nam chủ yếu làm các công việc như: Xây dựng, cơ khí, giúp việc gia đình... Riêng thị trường Ả Rập Xê út chiếm hơn 20.000 người trong tổng số lao động nói trên.

Riêng trong năm 2019, các doanh nghiệp Việt Nam đã đưa trên 1.100 lao động sang làm việc tại thị trường này.