Tính cộng dồn từ đầu năm tới nay, tổng doanh số của các thành viên VAMA đã tiệm cận mốc 200.000 tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bên cạnh hai đại gia đứng đầu là Trường Hải và Toyota, hãng xe Mỹ Ford cũng có mức tăng trưởng ấn tượng khi phá kỷ doanh số với 2.654 được bán. Tổng lượng xe nhãn hàng này tiêu thụ trong 9 tháng đạt mức 21.907 xem tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó đáng chú ý là sự đắt hàng đột biến của hai dòng xe Ranger và Ecosport cũng như phong độ ổn định của dòng xe thương mại Transit khi một mình một chợ.