Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã đề cao cảnh giác, không để các đối tượng tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của các đồng chí lãnh đạo để thực hiện hành vi không đúng quy định pháp luật.

Công văn cũng yêu cầu trong xử lý công việc, các cấp, các ngành và địa phương cần thực hiện đúng quy định, không để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ; trường hợp phát hiện có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.