Nguồn tư liệu trưng bày gồm: Các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ 20; các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 – 1975. Các tư liệu và bản đồ thể hiện bằng nhiều thứ tiếng, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Đậu Tùng Lâm – Phó giám đốc sở TTTT Hà Tĩnh -khai mạc triển lãm.   Ảnh: PV

Triển lãm đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham dự. Thời gian tới, Sở TTTT Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức triển lãm và trưng bày nhiều tư liệu quý về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.