Trong số 110 gia đình liệt sĩ thì có nhiều liệt sĩ, hoặc con độc nhất là liệt sĩ hy sinh được trao tặng và truy tặng HCĐL: 1 HCĐL hạng nhất, 5 huân chương hạng nhì và 104 huân chương hạng ba vì sự nghiệp độc lập tự do của tổ quốc. Hiện tỉnh QT đã có 1.038 bà mẹ được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, 616 gia đình được trao tặng và truy tặng HCĐL.