Tại buổi ủng hộ thiên tai, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các cán bộ, công chức của các cơ quan, sở ban, ngành đã có măt và tham gia ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Ông Phạm Văn Điệt- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quang Ninh phát biểu, kêu gọi các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, đơn vị, lực lượng vũ trang và các cá nhân toàn tỉnh tích cực ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại mưa lũ, giúp đồng bào sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Cùng với số tiền ủng hộ tại buổi phát động, Quảng Ninh cũng sẽ trích Quỹ cứu trợ tỉnh để ủng hộ 2 tỷ đồng cho đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Ngoài đóng góp trực tiếp tại buổi lễ, Quảng Ninh kêu gọi các tổ chức, cá nhân có thể tiếp tục đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (Số tài khoản: 3761; Mã quan hệ ngân sách: 9060953; Mã quỹ tài chính: 91049 – Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia ủng hộ. Ảnh: BQN