Số động vật hoang dã quý hiếm trên được tiếp nhận từ phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Quảng Bình, từ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và từ người dân tự nguyện giao nộp. Trước đó, lực lượng cảnh sát môi trường đã tịch thu các cá thể động vật quý hiếm trên từ các hộ gia đình nuôi nhốt động vật trái phép trên địa bàn.

7 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả gồm: 4 cá thể Khỉ Mặt đỏ (Macaca arctoides), 1 cá thể Khỉ vàng (Macaca mulata), 1 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis), 1 cá thể Rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons) - đây là những loài thuộc dạng nguy cấp, quý hiếm.

Số động vật hoang dã quý hiếm hiện đã được thả vào môi trường tự nhiên thuộc khu vực do BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý, bảo vệ.

Theo thống kê của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, trong 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ 37 cá thể động vật hoang dã, trong đó đã thả về môi trường tự nhiên 15 cá thể động vật quý hiếm.