Anh Trần Quang Phương – cán bộ cứu hộ thuộc TTCH và BT động thực vật hoang dã Cúc Phương cho biết cơ quan đã tiếp nhận 65kg động vật hoang dã. Trong đó có 1 cá thể rùa (1kg); 1 cá thể ba ba (3kg); 21 cá thể rắn (26kg); 7 cá thể tê tê (35kg). Quá trình tiếp nhận và chăm sóc, những cá thể động vật hoang dã rất yếu. Có 1 cá thể rắn đã chết. Đến ngày 10.12, rắn, rùa, ba ba đã được thả về môi trường tự nhiên. 7 cá thể tê tê đang được chăm sóc và phục hồi dần.

Cá thể tê tê đã phục hồi sức khỏe, có thể thả vể môi trường tự nhiên.

Trước đó, Báo Lao động đã thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện vụ vận chuyển 120kg động vật hoang dã ở cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh QT. Quá trình xử lý tang vật vượt quá thẩm quyền của CCHQ cửa khẩu Lao Bảo nên số động vật này nằm trong nhà kho suốt 6 ngày (28.11 đến 3.12). Đến khi bàn giao số động vật này cho TTCH và BT động thực vật hoang dã Cúc Phương thì chỉ hơn phân nửa tang vật còn sống (65kg/120kg).

Ông Lê Phương Triều – Giám đốc TTCH và BT vườn Quốc gia Cúc Phương nói rằng: “Mục tiêu chính của mình là cứu hộ động vật hoang dã, nhưng vì chậm trễ dẫn đến chết thì không ổn. Vì vậy, khi phát hiện động vật hoang dã cơ quan chức năng cần phối hợp với nhau để hoàn thành các thủ tục cần thiết và thông báo với cơ quan có thẩm quyền, các trung tâm cứu hộ”.

Clip 120kg động vật hoang dã ở trong nhà kho của hải quan: