Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 8.5, chị Huế cùng một số bà con gặt lúa ở ngoài đồng lúc trời giông. Chị Huế đang cầm liềm gặt lúa trên tay thì sét đánh trúng làm chị thiệt mạng.
Được biết chị Huế có hoàn cảnh khó khăn, có một người con hiện đang là sinh viên năm 1.
Ông Cải cho biết UBND huyện và Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ gia đình chị Huế 9 triệu đồng để mai táng.