Người phụ nữ thành tâm kính cẩn bái vọng Đại tướng.
Trời về chiều, người người chắp tay bái vọng, hướng lòng mình tưởng nhớ Đại tướng.
Chàng trai trẻ thành tâm bái vọng.
Cùng chắp tay nguyện cầu cho linh hồn Đại tướng được siêu thoát.
Trời đã về đêm, dòng người vẫn xếp hàng hướng lòng mình về phía trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu.
Người phụ nữ này xúc động, không cầm được những giọt nước mắt xót thương vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc.