Bà Phạm Thị Hạnh - GĐ TTYT Hòa Thành - đã ra quyết định số 57/QĐ-TTYT, ngày 10.4.2014, với nội dung “chấm dứt thời gian tạm ngừng chức vụ trưởng khoa dược, thuộc TTYT Hòa Thành” đối với DS Sơn. Như vậy, sau 3 tháng bị mất chức vì đứng ra tố cáo những tiêu cực xảy ra ở TTYT Hòa Thành, báo Lao Động vào cuộc phản ánh và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn cứ trên phản ánh của báo Lao Động, yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh phải xác minh, thì DS Võ Ngọc Trường Sơn đã được khôi phục chức vụ trưởng khoa dược.

Kể từ ngày 11.4, DS Sơn tiếp tục nhận trách nhiệm tham mưu cho Ban GĐ TTYT Hòa Thành trong công tác quản lý, điều hành khoa dược hoạt động đúng theo các quy định hiện hành. Theo một nguồn tin khác cho PV Lao Động biết, hiện các cơ quan bảo vệ luật pháp đang nghiên cứu các dấu hiệu sai phạm hình sự qua việc đấu thầu, mua thuốc… tại TTYT Hòa Thành, mà DS Võ Ngọc Trường Sơn và một số cán bộ khác tại TTYT Hòa Thành đứng đơn tố cáo. Nếu đủ chứng cứ vi phạm luật pháp, buộc ngành y tế Tây Ninh phải chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của luật pháp.