Tại thời điểm trên, trên sông Chà Và có 6 ghe đang hút cát và 3 sà lan đang neo đậu đợi lấy cát. Khi người dân đến nơi, các ghe đang hút cát cùng 2 sà lan bỏ chạy ra hướng vịnh Gành Rái (cũng nằm trên sông Chà Và). Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Cty CP Hoàng Linh được UBND tỉnh BRVT cho phép khai thác cát nhiễm mặn từ năm 2007 trên diện tích 40ha nhưng đến tháng 1.2013, UBND tỉnh đã yêu cầu Cty CP Hoàng Linh tạm ngừng khai thác cát nhiễm mặn ở khu vực 1.

Sau nhiều tháng không khai thác cát tại khu vực 1, mới đây Cty CP Hoàng Linh đã hợp đồng với 6 ghe hút cát để tiếp tục khai thác ở khu vực 2. Những người dân nuôi cá lồng bè cho biết, các ghe này không khai thác cát trong khu vực 2 mà tổ chức hút ở khu vực 1 và ngoài luồng khiến nước sông ô nhiễm ảnh hưởng đến cá đang nuôi. “Cá trong lồng bè bị nước ô nhiễm lừ đừ, không chịu ăn” - người dân cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - GĐ Cty CP Hoàng Linh - cho biết: “Mới đây, chúng tôi ký hợp đồng với 6 ghe hút cát để ra khu vực 2 khai thác. Việc các ghe này có hút đúng vị trí chúng tôi thả phao hay không thì chúng tôi không biết được, vì lâu lâu tôi mới ra vài lần”.

Ông Vũ Ngọc Thảo - GĐ Sở GTVT tỉnh BRVT - cho biết: “Hiện, Cty CP Hoàng Linh khai thác cát nhiễm mặn trên sông Chà Và ở khu vực 2, là vị trí vẫn còn phép. Tuy nhiên, nếu phát hiện khai thác cát không đúng vị trí thì chúng tôi sẽ đề nghị UBND tỉnh rút giấy phép hoạt động khai thác cát của Cty này”.