Hệ thống pháo cối tự hành 2S9 Nona-S được phát triển dành cho các sư đoàn đổ bộ đường không Liên Xô và nay là Liên bang Nga, chính thức biên chế từ năm 1981. Với trọng lượng chỉ 8,5 tấn, nó có thể dễ dàng chuyên chở và nhảy dù từ máy bay vận tải cỡ lớn An-12/22, Il-76.

  Nona-S khai hỏa.

Nona-S đặt trên khung bệ xe bọc thép chở quân dù BTR-D được bọc giáp dày 15mm. Nó trang bị khẩu pháo 2A60 cỡ 120mm dài 1,8m đạt tầm bắn xa 8,85km với đạn thường, 12,8km với đạn tăng tầm và 7,1km với đạn mìn.

Pháo Nona-S có thể tiêu diệt xe bọc thép đối phương với đạn xuyên đạt tầm bắn 1.000m, sức xuyên 600-650mm.

Hệ thống pháo Nona-S đã chứng minh hiệu quả ở khu vực địa hình rừng núi hiểm trở trên chiến trường Afghanistan những năm 1980.