UAV này có tên là Frigate, có thể cất cánh như trực thăng, và sau đó chuyển sang bay ngang như máy bay. Frigate có ưu điểm là sẽ tiêu tốn ít nhiên liệu hơn so với máy bay trực thăng - ông Vladimir Voronov, Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển vọng cho biết
Frigate là một UAV đa nhiệm, có thể tham gia giám sát, tìm kiếm, cứu hộ, vận chuyển hàng hóa. Hiện Frigate đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Xem video UAV Frigate thử nghiệm: