Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2014:

Số lượng: 12 người (Nam)

Tiêu chuẩn: Đại học Luật (hệ chính quy).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ khi thông báo đến 31/5/2014.

Liên hệ: (066) 3 825529 để được hướng dẫn

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Cơ quan tuyển dụng: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

Tỉnh/thành: Tây Ninh

Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

(Nguồn: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-tay-ninh-tuyen-dung-cong-chuc-dot-1-nam-2014/)