Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Ban Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào: 02 chỉ tiêu.

– Ban Quản lý quảng trường Nguyễn Tất Thành: 04 chỉ tiêu.

– Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh : 02 chỉ tiêu.

– Thư viện tỉnh: 02 chỉ tiêu.

– Trung tâm huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao: 01 chỉ tiêu.

– Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng: 02 chỉ tiêu.

– Trung tâm văn hóa và Triển lãm tỉnh: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 16/8/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

 

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn