Con tôi học xong cao đẳng sư phạm nhưng do không xin được việc làm nên đã xin đi nghĩa vụ quân sự ngoài hải đảo.

Xin hỏi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con tôi có được tuyển thẳng vào biên chế của ngành Giáo dục hoặc đặc cách trong thi tuyển, xét tuyển hay không? – Vũ Trọng Tuệ (trongtue_vuvu2017@gmail.com).

* Trả lời:

Về mặt văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, chưa có quy định về tuyển thẳng vào biên chế hoặc đặc cách đối với những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, con bạn sẽ được ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển.

Ngoài ra, tùy từng địa phương sẽ có những quy định về chế độ ưu tiên dành cho những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với những người đã từng tham gia nghĩa vụ ở vùng biên giới, hải đảo.

Về các chế độ ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển: Giả sử con bạn tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, nếu con bạn có số điểm bằng với các thí sinh khác, thì trong trường hợp này con bạn sẽ thuộc đối tượng ưu tiên để xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức (áp dụng theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

Ngoài ra, nếu con bạn trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức thì con bạn sẽ được hưởng luôn 100% lương trong thời gian tập sự (áp dụng theo Điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định trên. Cụ thể: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ).

Theo: dantri