Trước khi đưa ra các hình thức xử lý, tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Nghệ thuật biểu diễn, cùng Trưởng phòng quản lý băng đĩa, Chánh văn phòng Cục đã tổ chức họp kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Cuộc họp kéo dài từ 20h ngày 17.4 đến 0h10 ngày 18.4, các cá nhân nhìn nhận khuyết điểm, sai sót của mình và nhận hình thức xử lý.

Sau buổi họp này, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi lãnh đạo Bộ VHTTDL, thông tin về việc tổ chức kiểm điểm, cũng như mức xử lý với các cá nhân liên quan.

Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Đào Đăng Hoàn (người đứng phát biểu) là người nhận trách nhiệm chính về việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc chưa đúng quy định. Ảnh: Bích Hà

Trong văn bản gửi Bộ có nêu: Sau khi có chỉ đạo của Bộ VHTTDL vào ngày 14.4, yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn phải thu hồi lại quyết định tạm dừng trước đó vì chưa đúng quy định của pháp luật, Cục đã tiến hành ngay, vì xét thấy chưa đủ cơ sở tạm thời dừng phổ biến 5 bài hát “Cánh thiệp đầu xuân”, “Con đường xưa em đi”, “Rừng xưa”, “Chuyện buồn ngày xuân”, “Đừng gọi anh bằng chú”.

Tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Cục Nghệ thuật biểu diễn xin nhận trách nhiệm trước Bộ VHTTDL về việc xử lý văn bản tạm dừng, thu hồi 5 bài hát nêu trên. Trong đó, ông Đào Đăng Hoàn - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhận trách nhiệm chính” - văn bản nêu rõ.

Ông Đào Đăng Hoàn là Chủ tịch Hội đồng thẩm định lại 10 bài hát sáng tác trước năm 1975 và cũng là người ký quyết định thu hồi 5 bài hát sáng tác trước năm 1975.

Về mức xử lý đối với cá nhân, ông Nguyễn Thu Đông – Trưởng phòng quản lý băng đĩa – bị xử lý ở mức khiển trách.

Còn Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương và Phó Cục trưởng Đào Đăng Hoàn “nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với sự việc đã xảy ra”.

Ngoài ra, trong văn bản gửi Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo Cục, cấp ủy Cục Nghệ thuật biểu diễn coi đây là bài học điển hình để tự chấn chỉnh về mọi mặt trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công.

Các thành viên hội đồng thẩm định cũng rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác thẩm định, tư vấn các bài hát trên.

Trước đó, việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ra văn bản tạm dừng lưu hành với "Con đường xưa em đi" và một số ca khúc khác đã gây bức xúc trong dư luận. Sau đó, Cục đã nhận lỗi và thu hồi lại văn bản này vì thấy chưa đủ cơ sở và chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng tiến hành lấy ý kiến để kiến nghị sửa đổi một số quy định bất cập trong Nghị định 79, để tạo cơ chế thông thoáng cho nghệ sĩ hoạt động biểu diễn và công chúng thưởng thức nghệ thuật.