5 ca khúc phải tạm dừng lưu hành bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương).
Quyết định này xuất phát từ một công văn của Sở VHTT TPHCM tháng 12.2016 gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL về việc xem xét lại nội dung một số ca khúc sáng tác trước 1975.
Theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trong quá trình thẩm định danh sách do Sở VHTT TPHCM gửi lên, Cục phát hiện một số trường hợp không rõ về tên tác giả, lời của một số bài hát cũng không đồng nhất. Vì vậy, Cục thống nhất tạm thời dừng lưu hành một số bài hát đã cấp phép phổ biến để xem xét, xác minh, thẩm định trên cơ sở đối chiếu với bản nhạc gốc.
Sau quá trình thẩm định, các ca khúc bị tạm dừng lưu hành có thể sẽ được cấp phép trở lại.
Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ tiếp tục tiến hành thẩm định, rà soát, so sánh, đối chiếu những bài hát đã cấp phép sử dụng với những bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp và nguồn dữ liệu từ việc thu thập, sưu tầm. Việc làm này nhằm quản lý chặt chẽ và đảm bảo chất lượng nội dung các bài hát, việc hoạt động sản xuất chương trình bản ghi âm, ghi hình và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.