Theo văn bản do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn ký, việc kiểm tra do Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ VHTTDL và các sở VHTTDL, sở du lịch thực hiện.

Văn bản cũng nêu rõ, do thời gian gần đây, Tổng cục Du lịch nhận được phản ánh của các công ty, khách du lịch về việc một số cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng nhưng chất lượng xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh, nhân viên trực tiếp xúc với khách du lịch chưa lễ phép, thiếu tính chuyên nghiệp… 

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Du lịch yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch toàn quốc kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, nâng cấp, sửa chữa, thay thế kịp thời các trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao phải đồng bộ, chất lượng và chuyên nghiệp.

Toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng phải được rà soát, tuyển dụng đầy đủ, đúng tiêu chuẩn các vị trí làm việc, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phục vụ và giáo dục nâng cao thái độ ứng xử văn minh cho nhân viên. Kiên quyết thay thế, thuyên chuyển những nhân viên có thái độ không đúng mực với khách, yếu chuyên môn.
Đồng thời kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tất cả các khu vực trong cơ sở lưu trú luôn sạch sẽ, thực phẩm chế biến phục vụ khách phải an toàn…
Tổng cục Du lịch cũng cho hay sẽ kiên quyết thu hồi quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.