MC Phan Anh cho biết: Tổng số tiền ủng hộ là: 24.183.831.936 đồng. 

Trong đợt từ thiện vừa qua anh và êkip của mình đã sử dụng 3.084.000.000 đồng giúp đỡ bà con 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, bao gồm tiền mặt, đồ ăn, hàng tiêu dùng... Số dư hiện tại là hơn 21 tỷ đồng (21.099.831.936 VNĐ).

MC Phan Anh chia sẻ về số tiền trong tài khoản ủng hộ miền Trung.

Với số tiền còn lại, MC Phan Anh cho biết: "Toàn bộ số dư còn lại đã được Phan Anh chuyển sang một tài khoản khác dưới dạng đồng tài khoản do Phan Anh và anh Minh Đỗ cùng đứng tên. Anh Minh Đỗ là một người bạn, đại diện các ông bố trong nhóm Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ cùng đồng hành trong hoạt động thiện nguyện lần này".

Nam MC khẳng định Minh Đỗ là một doanh nhân uy tín, thường hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội nên hoàn toàn tin tưởng. Lý do của việc làm này được nam MC tiết lộ là để "đảm bảo các giao dịch phát sinh được giám sát chặt chẽ".

MC Phan Anh trong chuyến từ thiện đầu tiên tại miền Trung.
Theo Phan Anh, số dư này sẽ được dùng cho các hoạt động thiện nguyện chuyên sâu như đã thông báo trước đó. Chẳng hạn, đợt 2 của hoạt động thiện nguyện sẽ hỗ trợ khoảng 1.000 con bò giống cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đợt 3 sẽ xây dựng 2 trường học mới đạt chuẩn. Phần còn lại (đợt 4) sẽ được chuyển toàn bộ cho một quỹ có uy tín để hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, ưu tiên những huyện, xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua...

Giai đoạn hỗ trợ chuyên sâu mới là thử thách lớn, nhưng anh tin tưởng sẽ thành công bởi có nhiều người cùng góp sức, ủng hộ. Nam MC chia sẻ: "Mỗi đợt sẽ có báo cáo chi tiết để kêu gọi bạn bè cùng góp sức. Dự kiến, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một website để minh bạch thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt động thiện nguyện cho cả nhà cùng theo dõi. Bên cạnh đó nhóm tư vấn độc lập gồm các chuyên gia kiểm toán, tài chính, thuế, luật sư... vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi chương trình thiện nguyện chấm dứt".

Với tinh thần thiện nguyện cao cả, Phan Anh đã kêu gọi được số tiền "khổng lồ" giúp đỡ đồng bào bão lũ. Anh tin rằng: "Xung quanh ta rất nhiều người tốt và đang cùng nhau làm điều tử tế!". Đó là động lực lớn giúp anh và tất cả mọi người thêm cố gắng cho chuyến thiện nguyện kế tiếp.