Mặc dù bài hát “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được đưa vào chương trình dạy âm nhạc lớp 9 của hệ trung học cơ sở nhưng không được cấp phép biểu diễn và sau khi báo chí phản ánh, đến sáng 12.4, bài hát này mới được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Trao đổi với Lao Động sáng 13.4, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng việc này có lỗi của những người làm công tác quản lý.

Tất cả những bài hát được sáng tác trong quá trình cách mạng của chúng ta, có những bài hát sáng tác vẫn còn thơm mùi mực, thậm chí có bài mới là bản viết tay nhưng đã được phổ biến ngay. Những bài hát này như lời hiệu triệu hàng triệu trái tim tham gia vào công cuộc cách mạng của chúng ta, những đóng góp như vậy đã góp phần rất lớn vào công cuộc cách mạng thắng lợi của đất nước ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có bài “Nối vòng tay lớn”.

Những bài hát như vậy đã được đo bằng giá trị nghệ thuật, cũng như giá trị về chính trị tư tưởng và giá trị đích thực trong cuộc sống thực tế, vì vậy những người làm công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn phải theo kịp cái đó, để bổ sung, để cập nhật và giải quyết vấn đề nảy sinh. Chứ không phải chờ đến lúc người dân hay những người sử dụng bài hát ấy phải đến xin để được hát.

“Với tư cách công dân, tôi kiến nghị những người quản lý phải theo kịp những vấn đề của xã hội, những yêu cầu của cuộc sống, chứ không phải quản lý được đến đâu hay đến đó. Người quản lý không phải như thế. Tôi kiến nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn cần phải đưa những bài hát như vậy vào diện được phép biểu diễn” - ông Chức nói.

Đồng thời ông nhấn mạnh, bài hát “Nối vòng tay lớn” không chỉ người dân Việt Nam yêu thích, mà ngay cả nhiều nước trên thế giới cũng rất thích, vì ngay cả trong cuộc sống ở trong mỗi khu dân cư cũng cần sự đoàn kết, nối vòng tay lớn để thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng, của Nhà nước. Cái lý tưởng của chúng ta là tất cả liên hiệp lại, là hội nhập quốc tế. Do vậy bài này phải được phổ biến rộng rãi.

Ông Chức nói tiếp: Qua việc vất vả xin cấp phép bài hát "Nối vòng tay lớn", tôi muốn nhấn mạnh đến công tác quản lý là phải có cái nhìn. Quản lý là để cho phát triển chứ không phải quản lý để “xin – cho”, gây khó, không chỉ riêng ở lĩnh vực văn hóa mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.

"Tôi nhắc lại, người làm công tác nhà nước phải hiểu rằng quản lý là để phát triển chứ không phải quản lý để làm khó nhân dân, làm khó các tổ chức, cá nhân. Nếu như vậy thì sinh ra người quản lý làm gì. Đặc biệt, Thủ tướng đang xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, do dân và vì dân. Như vậy, người quản lý phải hiểu là phải làm cho mọi việc được dễ dàng nhất, thuận lợi nhất cho mọi tổ chức, mọi cá nhân và người dân trong mọi lĩnh vực, chứ còn làm quản lý để làm cho mọi việc phức tạp hơn là không thể chấp nhận được" - ông Chức nói.