Ngày 26.5, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức cuộc làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN về việc chi nhánh phía Nam của VCPMC ban hành văn bản đề nghị các khách sạn tại thành phố Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ trả tiền quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - cho rằng việc thực hiện bảo vệ quyền tác giả âm nhạc của VCPMC đúng với quy định pháp luật hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan và thông lệ quốc tế.

Có điều, trước khi tiến hành thu, VCPMC phải có sự thỏa thuận với các cơ sở kinh doanh khách sạn, đưa ra mức giá thỏa đáng sau khi có sự thỏa thuận giữa các bên.

"Để thực hiện có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, đề nghị VCPMC phải thực hiện đúng quy trình và có lộ trình phù hợp với từng hình thức khai thác, sử dụng tác phẩm. VCPMC cũng chỉ được phép đưa ra biểu mức tiền quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc của thành viên mình khi được khai thác, sử dụng tại khách sạn, chứ không được đánh đồng mức giá là 25.000 đồng/tivi"- Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả khẳng định.

Cục Bản quyền tác giả yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu tiền quyền tác giả tại các chủ sở hữu là hội viên của VCPMC và xây dựng biểu mức tiền quyền tác giả/tác phẩm được khai thác, sử dụng, sau đó tiến hành đàm phán để nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ VHTTDL.