Đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30 tháng 2 năm 1789) đồn trại giặc ở Khương Thượng bị huỷ khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Gò Đống Đa đã trở thành một di tích lịch sử vẻ vang của nhân dân ta kể từ đó, đồng thời còn là một chứng tích về sự thất bại nhục nhã của kẻ thù phương Bắc xâm lược. Thế nên cứ mồng 5 tết, bà con thập phương đổ về đây dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Quang Trung và được sống lại không khí hào hùng của đất nước. Màn rước kiệu từ rất sớm được đưa vào gần khu đền thờ Vua Quang Trung
Các đoàn du khách thập phương đang tế lễ trước đền thờ Vua Quang Trung

 Nhiều người muốn lưu lại những kỷ niệm khi đến dự lễ hội này
Các cụ chuẩn bị trước giờ tế lễ
Một đoàn đang làm lễ trước đền thờ vua Quang Trung
Kiệu rước được đặt ngay cạnh tượng đài Vua Quang Trung
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cũng tới dự 
Tiếng trống hội nổi lên vang dội tại lễ hội 

Một hoạt cảnh tướng giặc thua trận đang rút chạy
Hình ảnh Vua Quang Trung với cành đào không thể thiếu tại lễ hội này
Màn múa rồng lân tại tượng đài vua Quang Trung
Khách thập phương thắp hương tại tượng đài Vua Quang Trung
...chuẩn bị đồ dâng hương tại tượng đài Vua Quang Trung
Kiệu rước vua Quang Trung cũng được mọi người dâng hương tưởng nhớ...