Theo chỉ đạo này, tiền công đức do các tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Việc thu, chi đảm bảo đúng mục đích, hòm công đức phải được niêm phong và chỉ được mở kiểm kê thu bằng 2 khóa (một khóa của đại diện cơ quan nhà nước quản lý, một khóa do người chủ trì cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo). Định kỳ hàng quý thực hiện niêm yết thu, chi công khai tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

100% tiền công đức phục vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động thường xuyên tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tuyệt đối không được dùng cho mục đích khác.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo các các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được giao trực tiếp quản lý, xây dựng, ban hành quy chế quản lý tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo...

Theo tinh thần văn bản 489, Quảng Ninh có hàng chục cơ sở tín ngưỡng, văn hóa tâm linh lớn, thu hút hàng triệu phật tử, người dân các nơi đến chiêm bái, như Quần thể khu di tích danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông, chùa Long Tiên, chùa Ba Vàng, khu danh thắng nhà Trần ở TX.Quảng Yên và nhiều lễ hội dân gian diễn ra trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu -2017...

Người dân công đức tại chùa Long Tiên (TP. Hạ Long).