Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới; hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Bắc Kạn lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là di sản thế giới. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa.

Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang có diện tích trên 33.000ha nằm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giáp với Bắc Kạn, có trên 21.000ha là rừng đặc dụng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ, có độ đa dạng sinh học cao với trên 2.000 loài thực vật cùng 88 loài thú, 294 loài chim, 30 loài bò sát..., có nhiều loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Hồ Ba Bể là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn và đẹp của thế giới trên các vùng núi, được hình thành từ khoảng 10.000 năm trước đây, xung quanh hồ có nhiều loài động, thực vật phong phú và nhiều cảnh quan đặc biệt, liên quan đến các truyền thuyết, di tích khảo cổ, như thác Đầu Đẳng, hệ thống các hang động, ao Tiên, động Tiên, gò An Mã, gò Bà Goá…