Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kí Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT (ngày 8.3.2013) sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và TCCN.

Theo quy định mới, phí đăng ký dự thi vào các trường  ĐH, CĐ và TCCN là 60.000 đồng/ hồ sơ (quy định cũ là 50.000 đồng/ hồ sơ).

Mức phí sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức) được nâng lên 120.000 đồng/ hồ sơ (quy định cũ là 100.000 đồng/ hồ sơ), sơ tuyển đối với các ngành khác được nâng từ 40.000 đồng/ hồ sơ lên 50.000 đồng/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

Về lệ phí dự thi, phí dự thi văn hoá tăng từ 30.000 đồng/hồ sơ lên 45.000 đồng/ hồ sơ; dự thi năng khiếu là 300.000 đồng/ hồ sơ thay cho mức 200.000 đồng/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ và TCCN nộp lệ phí là 30.000 đồng/ hồ sơ.

Đối với tuyển sinh đào tạo sau đại học, phí đăng ký dự thi là 60.000 đồng/ thí sinh/hồ sơ; phí dự thi cao học là 120.000 đồng/ thí sinh/ môn dự thi; còn dự tuyển nghiên cứu sinh là 200.000 đồng/ thí sinh.

Đối với tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, phí đăng ký xét tuyển là 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25.4.2013 và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013.