Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Điều 38, Luật BHXH 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau: Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Do đó, bạn sẽ được hưởng 2 tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,21 triệu đồng/tháng, tương đương bạn sẽ được nhận 2,42 triệu đồng trợ cấp một lần khi vợ bạn sinh con. Bạn nên làm đơn khiếu nại đến Cty về việc chỉ được nhận 500.000 đồng trợ cấp khi vợ sinh con. Trường hợp Cty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng bạn có thể nhờ LĐLĐ hoặc phòng LĐTBXH nơi Cty đóng trụ sở can thiệp bảo vệ quyền lợi hoặc khởi kiện Cty ra tòa để yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Bạn đọc có địa chỉ email: nguyetquynhdoan@xxx hỏi: NLĐ chỉ thử việc từ 1-15 ngày và đơn phương xin nghỉ việc thì có được trả lương cho những ngày này không? Tôi ký hợp đồng thử việc với nội dung: "Bên B (NLĐ) sẽ không nhận được số tiền lương tính theo ngày làm việc tương ứng nếu đơn phương hoặc tự ý chấm dứt hợp đồng mà không báo trước cho DN hoặc không bàn giao đầy đủ công việc và tài sản (nếu có) cho DN khi thời gian thử việc chưa đủ tròn tháng". Hợp đồng thử việc Cty ban hành như vậy có đúng với pháp luật không?

 Luật sư Lại Xuân Cường - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời: Theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động thì trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Như vậy, pháp luật cho phép trong quá trình thử việc một trong các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc mà không phải báo trước. Như vậy, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc bạn vẫn được hưởng lương trong những ngày đã thử việc. Nội dung điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng thử việc của bạn với Cty là không phù hợp với quy định của pháp luật nên sẽ bị vô hiệu. Cty có trách nhiệm thanh toán tiền lương đầy đủ những ngày bạn đã thực tế làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng thử việc.