- Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng luật sư số 6, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời: Theo quy định tại khoản 7, Điều 17 Thông tư số 14/2016 của Bộ Y tế thì kết luận của HĐGĐ y khoa có giá trị vĩnh viễn, trừ trường hợp sau đó có kết luận của HĐGĐ y khoa cùng cấp hoặc HĐGĐ y khoa cấp trên. Nếu bạn có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì bạn đã đủ điều kiện. Bạn cần sớm làm đơn gửi tới ban giám đốc công ty để được giải quyết. Hồ sơ đề nghị hưởng lương huy do suy giảm khả năng lao động gồm: Sổ bảo hiểm, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

Bạn H.V - email: vutronghai13051975@xxx hỏi: Tôi đóng BHXH được 11 tháng. Giờ nghỉ làm việc vì sức khỏe. Vậy có được nhận BHXH một lần không?

- Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội quy định về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, thì: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Như vậy, trường hợp bạn đóng BHXH được 11 tháng và nay xin nghỉ việc thì sau một năm nghỉ việc không đóng BHXH nếu bạn có yêu cầu thì sẽ được nhận BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 8, Nghị định 115/2015 NĐ/CP, theo đó nếu thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 Bạn đọc có số điện thoại 01693798xxx gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Khi nhận BHXH một lần thì bị thu lại sổ BHXH có đúng không? Đi làm ở Cty mới có cần đem sổ BHXH ở Cty cũ theo để đóng BHXH không?

- Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: BHXH một lần là chế độ dùng để chi trả cho những người chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc có trên 20 năm đóng BHXH mà ra nước ngoài định cư, hoặc bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, khi bạn nhận chế độ BHXH một lần, toàn bộ quá trình tham gia BHXH của bạn sẽ bị xóa bỏ và cơ quan BHXH sẽ thu hồi sổ BHXH. Khi nghỉ việc, Cty có nghĩa vụ chốt, trả sổ BHXH cho bạn để khi bạn đi làm nơi khác, nếu thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc, bạn nộp sổ BHXH cho Cty mới tham gia BHXH cho bạn.