Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Khoản 2, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ từ ngày 15.12.1993 đến ngày 31.12.1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, BHXH một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính BHXH. Vì vậy, đối chiếu với quy định trên bạn cần kiểm tra lại khi xuất ngũ bạn đã được giải quyết trợ cấp xuất ngũ hay chưa. Nếu bạn chưa được giải quyết thì thời gian bạn tham gia nhập ngũ sẽ được tính là thời gian tham gia BHXH.

Bạn V.P (Email romeo201911@xxx) hỏi: Tôi sinh tháng 6.1966. Tôi bắt đầu dạy học ở trường tiểu học X từ tháng 12.1983. Tôi muốn xin nghỉ hưu sớm vào năm 2018. Xin hỏi, tôi sẽ nhận được chế độ hưu trí như thế nào?

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Theo quy định của Luật BHXH 2014, vào năm 2018, nam phải có từ 20 năm tham gia BHXH trở lên và phải từ đủ 52 tuổi mới đủ điều kiện để được nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (chưa đủ 81%). Do bạn chưa đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu sớm hưu vào năm 2018 nên phải bảo lưu thời gian tham gia BHXH cho đến khi đủ 55 tuổi rồi giám định sức khỏe và nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động theo Điều 55 Luật BHXH, hoặc chờ đến khi đủ 60 tuổi để được hưởng lương hưu bình thường theo Điều 54 của Luật BHXH.

Bạn đọc có địa chỉ email tuhoang2015@xxx trình bày: Tôi đi dạy học từ tháng 9.1977, đến tháng 9.1990 tôi đã nghỉ hưởng chế độ một lần. Đến tháng 11.1993 tôi đi dạy lại liên tục cho đến tháng 10.2017, có tham gia BHXH, tôi vừa đủ tuổi 60 thì về hưu. Xin hỏi lương hưu được tính thế nào?

Luật sư Đặng Thị Tâm trả lời: Theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau: NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1, Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;….

Do bạn có 24 năm đóng BHXH, nên được hưởng lương hưu theo quy định, cách tính lương hưu được quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật BHXH năm 2014: Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Bạn có thể căn cứ vào quy định trên để tính % lương hưu của mình.