Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng luật sư số 6, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - trả lời: Theo hướng dẫn tại khoản 2, điều 3 Quyết định 636/2016/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về thẩm quyền giải quyết BHXH thì: BHXH huyện giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với NLĐ thuộc các đơn vị sử dụng lao động do BHXH huyện thu BHXH; Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi nộp hồ sơ đề nghị hưởng tại BHXH huyện; Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng tại BHXH huyện. BHXH tỉnh giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với NLĐ thuộc các đơn vị sử dụng lao động do BHXH tỉnh thu BHXH; Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi nộp hồ sơ đề nghị hưởng tại BHXH tỉnh; Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí, BHXH một lần, chế độ tử tuất; trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư. Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương quyết định việc giao thẩm quyền giải quyết hưởng BHXH một lần tại BHXH tỉnh. Theo quy định trên thì bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị thanh toán BHXH một lần tại Bình Dương.

Bạn đọc M.S (có địa chỉ email: maisx@xxx) hỏi: Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, cách đây 3 năm mẹ tôi bị bệnh tăng nhãn áp phải mổ hai mắt. Hai mắt sau khi mổ bị suy giảm thị lực, bác sĩ kết luận không còn khả năng lao động. Vậy mẹ tôi có được hưởng trợ cấp xã hội không?

Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - trả lời: Điều 44 Luật Người khuyết tật quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau: 1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này; b) Người khuyết tật nặng. 2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm: a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó; b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 3. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật. 4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại điều này do Chính phủ quy định.

Như vậy, mẹ bạn có thể gửi đơn yêu cầu xác nhận mức độ khuyết tật đến UBND cấp xã nơi cư trú đề nghị giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật. Nếu hội đồng y khoa kết luận mẹ bạn là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng thì mẹ bạn có thể được hưởng chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật. Bạn liên hệ với UBND xã/phường nơi cư trú để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn.