Bạn H.L (email: hoaile2503@xxx) trình bày: Tôi làm nhà nước trong ngành y (bác sĩ) và làm ngoài giờ hành chính cho Cty nước ngoài, tôi có tham gia đóng BHXH từ năm 2008 (làm hai nơi). Khi về hưu tôi có được lĩnh lương hưu hai nơi không. Nếu không được thì thời gian tôi đóng BHXH trước đây có nhập lại không. Cách tính lương hưu khoảng thời gian nhập lại như thế nào. Thời gian tôi làm sau đóng BHXH như thế nào?

- Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng luật sư số 6, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 21, Bộ luật Lao động năm 2012: “Trong trường hợp giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động , việc tham gia BHXH, BHYT của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ”. Mặt khác, điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về HĐLĐ có quy định như sau: “người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, điểm 1.2, khoản 1, Điều 38 Quyết định 959/QĐ - BHXH cũng quy định: “người lao động đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất”. Như vậy, theo quy định trên, bạn giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động nhưng chỉ được tham gia BHXH, BHTN tại Cty đầu tiên nơi mà bạn giao kết HĐLĐ đầu tiên mà không được phép tham gia đóng BHXH cùng lúc ở nhiều Cty khác nhau. Còn BHYT sẽ tham gia tại Cty mà có mức tiền lương cao nhất. Bên cạnh đó, Cty còn lại có trách nhiệm chi trả một khoản tương đương với mức đóng bảo hiểm cùng lúc với kỳ trả lương.

Thời gian tham gia BHXH của bạn sẽ được tính là thời gian tham gia BHXH theo đơn vị có giao kết hợp đồng trước. Bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục nhập 2 sổ bảo hiểm làm một và đóng BHXH theo đơn vị có giao kết lao động trước.