Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2012, trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều NLĐ, thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. Điều 49 BLLĐ 2012 quy định: 1. NSDLĐ trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm. Bạn có thể căn cứ vào quy định trên để tính quyền lợi của mình.

Bạn T.N - Email nguyentrungtruc1981@xxx trình bày: Vợ tôi đang công tác tại một Cty xây dựng thuộc lực lượng vũ trang, theo diện HĐLĐ. Sau khi nghỉ chế độ thai sản đủ 6 tháng, vợ tôi trở lại đi làm ngày đầu tiên thì được thông báo nằm trong diện lao động phải nghỉ không lương nhưng vẫn được tham gia BHXH đầy đủ. Cty có quyền cho nghỉ việc không hưởng lương như vậy không? Nếu có thì được pháp luật quy định thế nào?

Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Pháp luật quy định sau khi nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể thỏa thuận để nghỉ một thời gian không hưởng lương với NSDLĐ. Không có quy định nào của pháp luật quy lao động nữ sau khi sinh con phải nghỉ không hưởng lương như vậy. Ngoài ra, điều 158 BLLĐ quy định lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này (nghỉ thai sản - PV); trường hợp việc làm cũ không còn thì NSDLĐ phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Nếu Cty không thể bố trí được việc làm thì vẫn phải trả lương, tùy theo các trường hợp theo quy định tại điều 98 BLLĐ về tiền lương ngừng việc như sau: 1. Nếu do lỗi của NSDLĐ, thì NLĐ được trả đủ tiền lương; 2. Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.