highlight zone
category news

Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỉ đồng) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết vẫn còn gặp một số vướng mắc, cần được tháo gỡ.

Dịch COVID-19 tác động vô cùng tiêu cực đến lao động

Dịch COVID-19 tác động vô cùng tiêu cực đến lao động

Trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…