highlight zone
category news

Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp khi nào?

Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp khi nào?

Trợ cấp tai nạn lao động được quy định tại Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.3.2022.

Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỉ đồng) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết vẫn còn gặp một số vướng mắc, cần được tháo gỡ.

Bữa ăn của NLĐ "3 tại chỗ" chất lượng hơn, nhiều dinh dưỡng hơn

Bữa ăn của NLĐ "3 tại chỗ" chất lượng hơn, nhiều dinh dưỡng hơn

Quyết định của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của các doanh nghiệp tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ giúp cho bữa ăn của NLĐ chất lượng hơn, nhiều dinh dưỡng hơn để họ yên tâm lao động sản xuất đến khi dịch bệnh được khống chế.

Dịch COVID-19 tác động vô cùng tiêu cực đến lao động

Dịch COVID-19 tác động vô cùng tiêu cực đến lao động

Trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…