Phó Giám đốc Sở TNMT Kiên Giang Võ Thị Vân cho biết, Công ước Ramsar đưa ra 9 tiêu chí để được công nhận vùng đất ngập nước. Tuy nhiên, Công ước có một điểm mở là chỉ cần đạt 1 tiêu chí cũng sẽ được công nhận là khu Ramsar. VQG U Minh Thượng xứng đáng được công nhận vì đã đạt 8/9 tiêu chí theo quy định. VQG này là một trong ba khu vực đất ngập nước quan trọng nhất tại vùng ĐBSCL; có đặc điểm của rừng cực đỉnh nguyên sinh. Đó là các ưu hợp của rừng hỗn giao và rừng tràm trên đất than bùn, trở thành một hệ sinh thái có tầm quan trọng đặc biệt; là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của nhiều động vật hoang dã, quý hiếm, đặc trưng và nguy cấp. VQG có thể mô tả với nét đặc trưng nhất như một hệ sinh thái rừng tràm thuộc vùng đầm lầy có than bùn. Nơi đây còn có gần 3.000ha đất đầm lầy và đồng cỏ ngập nước - là khu vực lớn nhất và quan trọng nhất trong các khu rừng trong vùng U Minh.

Điều đó được phản ánh qua sự khác biệt của hệ động - thực vật được tìm thấy ở đây. VQG U Minh Thượng có 254 loài thực vật có mạch bậc cao và nguồn tài nguyên động vật có xương sống - không xương sống với sự hiện diện của 33 loài thú, 188 loài chim, 29 loài bò sát lưỡng cư, 60 loài cá, 204 loài côn trùng và nhiều loài động vật thủy sinh phân bố ở các độ sâu khác nhau trong hệ sinh thái. Trong số đó, có 72 loài được xác định là hiếm (ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và IUCN). Trên 3.000ha diện tích đồng cỏ ngập nước nơi đây còn tạo điều kiện cho các loài chim và các động vật khác hiện diện, đóng góp đáng kể cho toàn bộ sự đa dạng sinh học...

Cũng theo bà Võ Thị Vân, được công nhận là khu Ramsar là cơ hội tốt cho việc bảo tồn đất ngập nước VQG U Minh Thượng. Trở thành khu Ramsar, VQG U Minh Thượng sẽ trở thành địa điểm uy tín trên diễn đàn quốc tế về sự bảo tồn và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước; đồng thời sẽ có cơ hội nhận được đầu tư của Quỹ Hỗ trợ Công ước Ramsar và sự hỗ trợ của các chuyên gia về sự bảo tồn, phát triển một cách bền vững trong thời gian tới. Đặc biệt, VQG U Minh Thượng có nhiều cơ hội để phát triển du lịch sinh thái, góp phần vào sự giữ gìn tốt hơn của ngành chức năng và cộng đồng. Sắp tới, Sở TNMT Kiên Giang sẽ phối hợp với VQG U Minh Thượng xây dựng và thực hiện đề án bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái cho khu Ramsar; xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vùng đất ngập nước và thực hiện đề án phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn cộng đồng vùng đệm để người dân nơi đây từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, cùng nhau giữ và bảo vệ tốt hơn VQG U Minh Thượng.

Công ước Ramsar là công ước liên chính phủ ký ngày 2.2.1971 ở TP.Ramsar (Iran), có hiệu lực từ năm 1975. Mục đích của công ước nhằm khuyến khích bảo tồn và sử dụng khôn khéo hay bền vững các khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Hiện Ramsar có 160 quốc gia thành viên. Việt Nam là thành viên thứ 50 từ năm 1989.