Đây là những chậu cúc do Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp trồng và thử nghiệm mô hình bán đấu giá. Hiện dù chưa ra hoa, nhưng những chậu cúc này đã có đường kính từ 0,8 - 1m, đường kính chậu hoa từ 0,4 - 0,5m, chu vi chậu hoa 2,5m (dự kiến kích thước sẽ còn lớn hơn nhiều khi cây ra hoa).

Kỹ sư Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp - cho biết, để tạo nên những chậu cúc “khổng lồ” này, trung tâm trồng sớm hơn những chậu cúc bình thường gần 2 tháng; chi phí đầu tư, công chăm sóc tăng gấp đôi.