Ngày Từ 19.1 đến 11h ngày 9.2.1017 Số tiền
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
19/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx : Ủng hộ Quỹ từ thiện 300,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC96968xx ủng hộ 10,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản711A427773xx ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng 1,500,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD09308xx từ thiện 10,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC66444xx từ thiện 10,000
19/01/2017 Phùng Thị Thúy Nga ủng hộ 300,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 19011701836760xx giúp gia đình chị Bùi Thị Tuyết ở xóm 5, Bắc Lâm, Diễn Châu, Nghệ An 2,000,000
20/01/2017 Đặng Minh Tâm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ủng hộ 1,000,000
20/01/2017 BĐ có tài khoản 711A189353xx ủng hộ 100,000
20/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx ủng hộ Quỹ từ thiện 150,000
20/01/2017 Nguyễn Thị Hồng Thu ủng hộ vùng sâu vùng xa Nam Cao, huyện Bảo Lâm 200,000
20/01/2017 Trần Ngọc Hải số tk 711A105399xx từ thiện 100,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD33632xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC93908xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711A245521xx ủng hộ người nghèo 100,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711A456890xx ủng hộ Quỹ 50,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC84219xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC85134xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC81631xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100103534xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD10218xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711A399584xx từ thiện 10,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC75835xx từ thiện 10,000
22/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD58934xx từ thiện 10,000
23/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD03163xx Nguyễn Trí Nhân từ thiện 10,000
23/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx từ thiện 300,000
24/01/2017 Bà Phan Thu Thủy ủng hộ đồng chí Bùi Mạnh Hòa 1,000,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 24011700783170xx : Minh Hà đóng góp 500,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx ủng hộ Quỹ Tấm Lòng Vàng 300,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711A000461xx Dương Hoài Sơn ủng hộ 200,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB57376xx từ thiện 10,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711AA62347xx từ thiện 10,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711A353496xx ủng hộ 200,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD03316xx từ thiện 10,000
24/01/2017 Trường Mầm non Lệ Đồng, Phú Thọ ủng hộ 600,000
25/01/2017 Bùi Hồng Minh tại tại Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh ủng hộ Tết cho các gia đình nghèo 1,000,000
25/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx từ thiện 250,000
25/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx từ thiện 150,000
25/01/2017 BĐ có tài khoản 711A906049xx ủng hộ Quỹ 50,000
25/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100049848xx đóng góp từ thiện 300,000
25/01/2017 BĐ có tài khoản 711A449177xx ủng hộ Quỹ 50,000
26/01/2017 Nguyễn Đình Toàn tại 11-13 Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh ủng hộ 50,000
27/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC65638xx Nguyễn Ngọc Bắc từ thiện 10,000
27/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC59688xx Phạm Thông Thái từ thiện 10,000
27/01/2017 BĐ có tài khoản711AB42112xx Lê Tống Cát Tiên từ thiện 10,000
27/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC17184xx Nguyễn Thị Hồng Trang từ thiện 10,000
27/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD04171xx Nguyễn Văn Nhiên từ thiện 10,000
02/02/2017 Nguyễn Thị Khang ở Thanh Hóa ủng hộ 500,000
06/02/2017 Một BĐ từ thiện 3,000,000
08/02/2017 Phùng Thị Thúy Nga ủng hộ 300,000
09/02/2017 Nguyễn Khắc Minh ủng hộ Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng 500,000
09/02/2017 Một BĐ tên Trâm ủng hộ 400,000
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
19/01/2017 BĐ có tài khoản 19011701836760xx giúp LD16125 1,000,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711A056329xx giúp LD1703 200,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711A117700xx ủng hộ LD1703 500,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC06958xx giúp LD1703 200,000
19/01/2017 BĐ có tài khoản 711A305047xx : Hoàng Thị Huyền Trang giúp LD1703 100,000
19/01/2017 Ngô Khánh An ủng hộ UT35 200,000
19/01/2017 Ngô Dương Anh ở 312B6 Thanh Xuân Bắc ủng hộ UT36 200,000
19/01/2017 Dương Hồng Thủy ở 316B6 Thanh Xuân Bắc ủng hộ UT37 200,000
19/01/2017 Gia đình ông Cường ở 312B6 Thanh Xuân Bắc ủng hộ UT43 200,000
19/01/2017 Gia đình anh Kha ủng hộ UT45 200,000
20/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100018842xx giúp LD1703 200,000
20/01/2017 Đường Thất Dung ở Đà Nẵng giúp LD1704 500,000
21/01/2017 BĐ có tài khoản 711A034356xx giúp LD1703 100,000
22/01/2017 BĐ có tài khoản 711A167529xx giúp LD1703 100,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100026168xx ủng hộ LD1702 100,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100026168xx giúp LD1701 100,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100026168xx ủng hộ LD16128 100,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100026168xx ủng hộ LD1703 150,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711A697356xx giúp LD1701 1,000,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711A798790xx ủng hộ LD1703 200,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711A798790xx ủng hộ LD1701 200,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB51529xx giúp LD1702 200,000
24/01/2017 BĐ có tài khoản 711A240911xx ủng hộ LD1703 4,000,000
25/01/2017 Trà Xuân Bình giúp LD1704 5,000
26/01/2017 BĐ có tài khoản 26011702926490xx ủng hộ LD16121 1,000,000
26/01/2017 BĐ có tài khoản 26011703578290xx ủng hộ LD1701 1,000,000
02/02/2017 Đặng Mỹ An ủng hộ LD1704 500,000
02/02/2017 Cô Trần Thị Mai Hoa ủng hộ LD16128 10,000,000
02/02/2017 Cháu Vũ Minh Anh ủng hộ LD1703 10,000,000
06/02/2017 Đình Đức + Phương Trang giúp LD1702 500,000
07/02/2017 Trà Xuân Bình giúp LD1705 5,000
08/02/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT17 300,000
08/02/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT26 300,000
08/02/2017 Hoàng Thị Tam Chinh ủng hộ LD1705 500,000
ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG
19/01/2017 Nguyễn Thị Kim Hung Trường Tiểu học Minh Hòa ủng hộ đồng bào miền Trung 1,225,000
19/01/2017 Hà Thị Dau trường Tiểu học Mỹ Lương ủng hộ đồng bào miền Trung 1,700,000
20/01/2017 Công đoàn Tiểu học Ngọc Đồng, Yên Lập Phú Thọ ủng hộ miền Trung 570,000
20/01/2017 Trường THCS Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ ủng hộ đồng bào miền Trung 540,000
20/01/2017 Hà Thị Diệp ở Huyện Tân Sơn, Phú Thọ ủng hộ đồng bào miền Trung 600,000
25/01/2017 Một BĐ ủng hộ đồng bào miền Trung 500,000
Tổng phát sinh trong kỳ: 54,865,000

 

Quỹ TLV xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.