Theo báo cáo của UBND TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa), tính đến hết năm 2016, TP.Thanh Hóa có 3.775 DN, chiếm 56,9 % tổng số DN của tỉnh Thanh Hóa, các DN đã thu hút, tạo việc làm cho 13.000 LĐ. Theo đó, ngoài 3.775 DN, năm 2016, TP.Thanh Hóa còn có 49 hợp tác xã, 4.836 hộ kinh doanh cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng trong năm 2016, các DN trên địa bàn TP.Thanh Hóa đã thu hút và tạo việc làm cho 13.000 LĐ, nộp ngân sách Nhà nước 2.158 tỉ đồng. Năm 2017, TP.Thanh Hóa phấn đấu thành lập mới 1.262 DN. Để tạo thuận lợi cho các DN thành lập và phát triển, TP.Thanh Hóa đã ban hành Đề án “Hỗ trợ, khuyến khích một số lĩnh vực để phát triển DN trên địa bàn TP.Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, ngoài chính sách hỗ trợ, khuyến khích từ Trung ương, tỉnh, TP.Thanh Hóa có chính sách riêng hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp hỗ trợ (như: Sản xuất ôtô, công nghệ cao), phát triển sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn; áp dụng công nghệ để sản xuất nem; đầu tư khu giết mổ gia súc, gia cầm; xuất khẩu nông sản; phát triển lữ hành du lịch…

* Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), năm 2016, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 10.000 LĐ. Trong đó, các ngành chức năng của huyện và địa phương chú trọng tới việc đào tạo nghề cho người dân đang trong độ tuổi LĐ ở các khu tái định cư đã nhường đất cho các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo đề án của UBND tỉnh. Huyện đã khuyến khích các DN khôi phục ngành nghề truyền thống, như: Nghề mộc ở Ngọc Lĩnh, nghề đan lồng đèn xuất đi nước ngoài ở xã Anh Sơn; nghề làm chổi đót ở xã Hải Nhân, trồng hoa phục vụ tết ở các xã Hải Lĩnh, Tân Dân, Nguyên Bình..., qua đó góp phần giải quyết được nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân ở các địa phương trên địa bàn huyện. Để đạt được kết quả trên, các ngành chức năng của huyện Tĩnh Gia đã đẩy mạnh công tác thu thập thông tin về nhu cầu LĐ của các Cty, DN trên địa bàn, đồng thời thông báo cho người LĐ có nhu cầu tìm việc đến để đăng ký. Kết quả trên đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi công tác giải quyết việc làm trên địa bàn.