Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn vừa có Công văn 1146 về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn.

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã kêu gọi LĐLĐ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam; LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, Trung ương đóng tại địa phương hỗ trợ mua nông sản.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đề nghị LĐLĐ động các tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chung tay kết nối tiêu thụ nông sản là thanh long.

Được biết, mức giá tiêu thụ là 100.000 đồng/Thùng/20kg. Giá thanh long đã bao gồm phí vận chuyển. Hiện nay, loại nông sản này đang ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn còn 3.000 xe container.

Để thuận tiện trong việc giao hàng cho đơn vị, LĐLĐ Lạng Sơn đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các cấp Công đoàn trong tỉnh làm đầu mối tổng hợp số lượng đăng ký của đoàn viên, người lao động của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đánh giá đây là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa, góp phần hỗ trợ mua nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn.