Triển khai đến 100% công đoàn cơ sở

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống công đoàn.

LĐLĐ tỉnh đã triển khai nghị quyết đến các cấp công đoàn trong tỉnh với mục tiêu đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn trên không gian mạng, dưới dạng số hóa. Trong đó, trọng tâm là công tác quản lý đoàn viên, công tác quản lý kinh phí, đoàn phí, truyền thông công đoàn, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động hiện đại, lớn mạnh; góp phần tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh.

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số trong hệ thông công đoàn các cấp. Rà soát, bổ sung các trang thiết bị, phần mềm thế hệ mới, hiện đại có tính bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng để triển khai kết nối các dữ liệu trong hệ thống công đoàn.  

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng nền tảng công dân số Citizen Thái Nguyên “C Thái Nguyên”; Bluezone khai báo y tế. 

Hiện nay, tất cả văn bản gửi đi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, LĐLĐ tỉnh đã áp dụng chữ ký số, thực hiện theo chủ chương “Hội nghị không sử dụng văn bản giấy, LĐLĐ tỉnh đã ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới… 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Từ việc xác định rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Viễn thông Thái Nguyên xây dựng phần mềm, APP dùng chung trên nền tảng hệ điều hành di động thông minh tích hợp toàn bộ thông tin phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, chú trọng công tác đối thoại trực tuyến phù hợp với người lao động. 

Trên cơ sở đó, ứng dụng phần mềm gồm 7 chức năng chính, đó là: Quản lý đoàn viên; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; thông tin hoạt động công đoàn; kết nối với các cơ quan chức năng trên địa bàn; công nhân hỏi, công đoàn trả lời; quản lý văn bản và ứng dụng giải trí. 

“Đây là một kênh thông tin hữu ích làm tăng phạm vi tiếp cận thông tin của công đoàn viên, người lao động, bên cạnh đó, ứng dụng sẽ tạo ra các cuộc thi trực tuyến, cuộc thi về kỹ năng, kiến thức để giúp đoàn viên dễ dàng nắm bắt thông tin, hoà nhập với công cuộc chuyển đổi số, nâng cao nâng suất lao động” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.  

Trong những năm tới, để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong hoạt động, LĐLĐ tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện những nhiệm vụ trong tâm như: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động; thường xuyên rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các công việc liên quan đến chuyển đổi số; phát động các cuộc thi tìm kiếm giải pháp áp dụng chuyển đổi số trong lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết tới các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, và hoạt động công đoàn nhằm góp phần cùng tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số.