1. LD15250: Chị Lý Thanh Quyên - 1.000.000 đồng.

2. LD1603: Bạn đọc giấu tên - 200.000 đồng.

3. LD1606: 5 bạn đọc ủng hộ tổng số tiền 850.000 đồng.     

4. LD1615: Bạn đọc giấu tên - 11.195.000 đồng; chị Nguyễn Thị Loan (Ninh Bình) - 500.000 đồng.

5. LD1617: Bạn đọc giấu tên ủng hộ 150.000 đồng.

6. LD1618: Bác Nguyễn Đăng Nguyên (Văn Quán, Hà Đông) - 2.000.000 đồng; bạn đọc giấu tên - 200.000 đồng.

7. LD1622: Anh Phạm Văn Dũng (25 Phan Đình Phùng, Hà Nội) - 500.000 đồng; Bà giáo Bằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - 500.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo - 100.000 đồng; 3 bạn đọc giấu tên ủng hộ số tiền 500.000 đồng.

8. LD1623: Bà giáo Bằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - 500.000 đồng; anh Lê Đức Thành - 100.000 đồng; hai cháu Châu Hà, Diễm Hà - 200.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo - 100.000 đồng; anh Ngô Ngọc Lê - 2.500.000 đồng; 11 bạn đọc giấu tên ủng hộ số tiền 2.200.000 đồng.

9. LD1624: Anh Nguyễn Trí Hiếu - 300.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo - 100.000 đồng; 4 bạn đọc giấu tên ủng hộ - 705.000 đồng.

10. LD1625: Anh Trà Xuân Bình - 5.000 đồng; Bà giáo Bằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - 500.000 đồng; 4 bạn đọc dấu tên ủng hộ 850.000 đồng.

11. LD1626: Một bạn đọc ủng hộ 5.000 đồng.

12. LD1627: Anh Vũ Thế Anh - 10.000.000 đồng; anh Nguyễn Tuấn Hải (110 Mai Hắc Đế, Hà Nội) - 1.000.000 đồng; 4 bạn đọc giấu tên ủng hộ - 900.000 đồng.

13. LD1628: Anh Nguyễn Tuấn Hải (110 Mai Hắc Đế, Hà Nội) - 1.000.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo - 100.000 đồng; 7 bạn đọc ủng hộ số tiền 1.605.000 đồng.

14. LD1629: Anh Nguyễn Tuấn Hải (110 Mai Hắc Đế, Hà Nội) - 1.000.000 đồng; anh Vũ Thế Anh - 8.000.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo - 100.000 đồng; 3 bạn đọc ủng hộ 700.000 đồng.

15. LD1630: Dang Than Trung Luu Xa - 2.100.000 đồng; chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - 100.000 đồng; chị Ngô Lan Phương - 300.000 đồng; anh Nguyễn Tuấn Hải (110 Mai Hắc Đế, Hà Nội) - 1.000.000 đồng; anh Lê Hoài Quốc - 10.000.000 đồng; 5 bạn đọc ủng hộ 1.200.000 đồng.

16. LD1631: Anh Vĩ Thế Anh - 7.000.000 đồng; 4 bạn đọc ủng hộ 1.500.000 đồng

17. LD1632: 2 bạn đọc ủng hộ 700.000 đồng

18. LD1633: 2 bạn đọc ủng hộ 250.000 đồng

19. LD1635: Chị Trương Thị Kim Thuý - 500.000 đồng; 2 bạn đọc ủng hộ 700.000 đồng

20. LDS15056: 1 bạn đọc ủng hộ 500.00 đồng

21. LDS1603: 1 bạn đọc ủng hộ 100.000 đồng

22. LDS1608: La Minh (lớp 7C trường Lý Thái Tổ) - 100.000 đồng; Phòng KD Cty An Khanh - 500.000 đồng; 5 bạn đọc ủng hộ 4.350.000 đồng

23. LDS1609: 2 bạn đọc ủng hộ 300.000 đồng

24. LDS1619: 1 bạn đọc ủng hộ 200.000 đồng

Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật!