Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đại hội, Maritime Bank trong năm 2016 đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu đã đề ra. Trong đó tổng tài sản đạt 100% chỉ tiêu với 92.606 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỉ đồng; dư nợ tín dụng đạt 99% so với kế hoạch với 54.223 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ về quy mô, đạt 98% kế hoạch do đang được cấu trúc lại theo hướng tăng tính ổn định và bền vững thông qua việc tăng tỉ trọng tiền gửi huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tăng tỉ trọng tiền gửi của khách hàng cá nhân. Nhờ đó huy động dân cư tăng 10,5%, nguồn vốn trung-dài hạn chiếm tỉ trọng 47,3%, tăng 1,3% so với đầu năm.

Số lượng khách hàng cũng đạt mức tăng trưởng cao với khách hàng cá nhân tăng 23%, đạt trên 1,5 triệu khách hàng; tỉ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng tăng 200% so với 2015.

Dù tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục tăng qua các năm nhưng tỉ lệ nợ quá hạn luôn được ngân hàng kiểm soát tốt. Tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp 2,17% tính tới cuối năm 2016. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 23.59% tại thời điểm 31.12.2016, cao hơn rất nhiều so với mức quy định 9% của NHNN.

Với những kết quả hoạt động khả quan đã đạt được trong năm 2016, Maritime Bank đang duy trì tốc độ phát triển ổn định và bền vững cho 2017 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được ĐHCĐ thông qua với tỉ lệ thống nhất cao: Tổng tài sản ở mức 106.640 tỉ đồng, tăng 15% so với 2016; Tổng vốn huy động tăng 17%; Dư nợ tín dụng tăng 14%. Để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh 2017, Maritime Bank sẽ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa mảng kinh doanh lõi với cho vay khách hàng cá nhân tăng 31%; cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 90%; huy động khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 34%, trong đó đảm bảo huy động trung và dài hạn chiếm 45% tổng huy động. Đồng thời, doanh thu từ phí sẽ tiếp tục được chú trọng với mục tiêu tăng 50% trong năm 2017.

Định hướng này sẽ được ngân hàng tiếp tục triển khai xuyên suốt trong năm 2017 bởi việc gia tăng sức mạnh nền tảng chính là một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu của Maritime Bank để nâng cao lợi thế của ngân hàng trên thị trường.

Về hệ thống công nghệ, ngân hàng tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án quan trọng nhằm tự động hóa quy trình vận hành cũng như chuyên nghiệp hóa các khâu nghiệp vụ của ngân hàng theo hướng hiệu quả và chất lượng hơn.

Hệ thống quản trị rủi ro được đẩy mạnh, đảm bảo ngân hàng luôn nằm trong giới hạn rủi ro theo quy định của NHNN, đặc biệt chương trình tuân thủ Basel II sẽ hoàn tất những bước chuẩn bị để nhanh chóng triển khai công tác đào tạo, chính thức đưa các quy chuẩn của Basel II vào hoạt động hằng ngày của ngân hàng.

Về mạng lưới, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng mạng lưới để phục vụ khách hàng được thuận tiện hơn, Maritime Bank sẽ thực hiện đồng bộ hóa mô hình phục vụ, hình ảnh nhận diện tại các chi nhánh theo hướng chuyên nghiệp hơn, mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm đồng nhất không chỉ tại kênh giao dịch truyền thống - giao dịch tại quầy - mà còn tại các kênh hiện đại khác như: Internet Banking, Mobile Banking và ATM.

Với hệ thống nền tảng ngày càng được củng cố, làm cơ sở vững chắc để triển khai hiệu quả các hoạt động ngân hàng, Maritime Bank đặt kỳ vọng cao ở việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí với tỉ lệ phiếu cao cho đề xuất trả cổ tức 5% cho năm 2017, đề xuất này sẽ được thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Đại hội cũng đã chấp thuận đơn xin rút khỏi HĐQT của bà Dương Hồng Loan do lý do cá nhân, và như vậy HĐQT ngân hàng sẽ còn lại 5 thành viên, việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành theo quy định trong năm 2017.