Đoàn thanh tra do ông Đoàn Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra 30 ngày, trong đó tập trung làm rõ vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng lâm nghiệp của dự án. Hiện việc khai thác rừng phục vụ dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng.
Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản báo cáo Thủ tướng về dự án. Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế thừa nhận, theo quy định trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp thì phương án trồng rừng thay thế phải được UBND tỉnh phê duyệt.
Nhà đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của Phú Yên để bù vào diện tích rừng đã chuyển đổi để thực hiện dự án. Vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Trước đó, ngày 31.3, UBND tỉnh Phú Yên đã ra thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh sau buổi hội ý Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến triển khai dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao mà báo chí liên tục phản ánh mấy ngày qua.
UBND tỉnh thừa nhận quá trình thực hiện còn một số công việc làm chưa tốt, như: Chưa hoàn thiện phương án trồng rừng thay thế; chưa xử lý, giải quyết dứt điểm các hộ dân lấn phá rừng, chiếm đất công trái phép (còn khoảng 20 hộ), dẫn đến một số hộ dân khiếu kiện.
Giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên thống nhất cho phép Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên hoàn tất Phương án trồng rừng thay thế với diện tích khoảng 270ha đã được khảo sát; phần diện tích còn lại (khoảng 113,73 ha), Công ty có trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Phát triển rừng của tỉnh để thực hiện trồng rừng thay thế (ưu tiên trồng rừng với chức năng rừng phòng hộ).
UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành trước ngày 7.4.2017.