Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 3.8, trả lời câu hỏi của phóng viên về những thông tin liên quan đến hoạt động thăm dò của Việt Nam tại lô số 136/3 trên Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Tất cả các hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam được tiến hành trong khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam, đóng góp tích cực và thiết thực cho hòa bình và hợp tác ở Biển Đông”.

Cũng liên quan đến hoạt động thăm dò dầu khí hợp tác giữa Việt Nam với Tập đoàn Repsol, Tây Ban Nha được cho là đang tạm dừng, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Hoạt động dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha là hoạt động kinh tế bình thường. Lộ trình, tiến độ triển khai dự án là quyết định của doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan”.