Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ tới dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đã nêu bật những đóng góp của Văn phòng Quốc hội trong chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Tuy cơ cấu, tổ chức, quyền hạn có thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử của đất nước song các cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Quốc hội.

Các nhiệm kỳ gần đây, nhất là nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, Văn phòng Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Văn phòng Quốc hội với tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, hiệu quả của toàn bộ cán bộ, nhân viên Văn phòng qua các thời kỳ.

“Quốc hội khóa 13 sắp kết thúc nhiệm kỳ, kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ là nền tảng để Quốc hội khóa tiếp theo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Văn phòng Quốc hội cần kiện toàn, hoàn thiện bộ máy, cải tiến quy trình thủ tục và lề lối làm việc để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác. Văn phòng Quốc hội cần làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp để tổng kết nhiệm kì Quốc hội khóa 13, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: “Chất lượng hoạt động của Quốc hội có được nâng cao hay không, những vấn đề Quốc hội quyết định về lập hiến, lập pháp, những vấn đề Quốc hội giám sát, chỉ ra có đạt chất lượng cao hay không, chất lượng đại biểu Quốc hội cũng phụ thuộc một phần rất quan trọng ở công việc của đội ngũ cán bộ nhân viên Văn phòng Quốc hội. Do vậy chúng ta phải làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Clip Phiên họp tại hội trường Quốc hội khóa XIII.