Theo UBND huyện, nội dung báo nêu “tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Ea Phê), nhà trường chỉ bố trí 28 học sinh/lớp, mặc dù cơ sở vật chất vẫn đảm bảo cho 45 em/lớp theo quy định của Bộ GDĐT. Do vậy, trường này đang thừa 16 giáo viên và 1 nhân viên” là đúng. Còn “tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (xã Ea K’Nuêk) về lý thuyết đang thừa 22 giáo viên, nhưng thực tế số giáo viên thừa còn lớn hơn nhiều, bởi trường chỉ bố trí… 5 em/lớp” là chưa chính xác. Theo UBND huyện, do Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm có 2 điểm trường, trong đó tại điểm trường chính mỗi khối chỉ có 1 lớp, nên không thể dồn lớp được, chính vì vậy mới có tình trạng mỗi lớp chỉ có 5 học sinh.

Về nội dung “Nhiều trường khác cũng có tình trạng tương tự, như các trường tiểu học Tô Hiệu, Cư Pui, Nguyễn Văn Bé, Trường THCS thị trấn Phước An… Tính đến thời điểm kiểm tra, UBND huyện đã quyết định hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế được giao tới 526 giáo viên; trong đó bậc mầm non 85 người, tiểu học 285 người, THCS 242 người” thì tại thời điểm kiểm tra tháng 3.2016 là đúng. Tuy nhiên đến tháng 2.2017 báo mới đăng nhưng không viện dẫn thời gian cụ thể, trong khi sau các cuộc kiểm tra UBND huyện đã kịp thời chấn chỉnh và hiện đang khắc phục tồn tại. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số giáo viên hợp đồng là 605 trường hợp, huyện còn 84 chỉ tiêu biên chế, như vậy số hợp đồng vượt là 521 trường hợp. UBND huyện đang xây dựng phương án để giải quyết số lượng hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ Đắc Lắc xem xét, hiện vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền.

Đối với nội dung báo Lao Động nêu “huyện còn bổ nhiệm thừa tới 32 phó hiệu trưởng, trong đó tiểu học thừa 18 phó hiệu trưởng, bậc THCS thừa 11 phó hiệu trưởng” theo UBND huyện là hoàn toàn đúng. Tính đến tháng 2.2017, UBND huyện đã giảm được 12 phó hiệu trưởng thừa (điều động từ trường thừa sang trường thiếu), hiện còn 20 phó hiệu trưởng thừa, huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án bố trí, sắp xếp.

Ngoài ra, bài báo còn nêu “ông Y Suôn có vợ là bà H’Yer Knul đang là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GDĐT huyện. Trong khi đó, Phòng GDĐT và Phòng Nội vụ huyện Krông Pắk có trách nhiệm khi tham mưu UBND huyện hợp đồng giáo viên, bổ nhiệm thừa cán bộ lãnh đạo trường học…”. UBND huyện có ý kiến như sau: “Ông Y Suôn có vợ là bà H’Yer Knul hiện đang là Phó Trưởng phòng GDĐT huyện từ ngày 1.9.2012 đến nay, phụ trách Phòng GDĐT huyện từ tháng 10.2015 đến nay là đúng. Tuy nhiên trách nhiệm Phòng GDĐT, Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện hợp đồng giáo viên và bổ nhiệm thừa cán bộ lãnh đạo trường học là không liên quan đến mối quan hệ vợ chồng của bà H’Yer Knul trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Vì, khi bà H’Yer Knul được phân công phụ trách phòng GDĐT huyện đã tồn tại số lượng phó hiệu trưởng và giáo viên thừa như đã nêu trên.

Cũng theo UBND huyện, hầu hết các nội dung báo phản ánh đều đã được cấp ủy, chính quyền huyện và các cơ quan chức năng của tỉnh Đắc Lắc thanh, kiểm tra làm rõ trước thời điểm báo đăng tải. Các tổ chức, cá nhân có sai phạm đã được xử lý nghiêm theo quy định như: Tỉnh ủy đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Sỹ Kỷ - nguyên Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2015. Cuối năm 2016, Huyện ủy đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo kiểm điểm tập thể Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT và tập thể lãnh đạo các trường học có đối tượng hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế sai quy định nhà nước. Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, gồm: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Y Suôn Byă; Trưởng phòng Nội vụ huyện Trần Hữu Thái, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện H’Yer Knul.