Tại kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về Quyết toán Ngân sách năm 2015, nhiều tồn tại, hạn chế trong kế hoạch vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) được đưa ra. KTNN yêu cầu Bộ KHĐT kiểm điểm và xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan việc tự ý bố trí kế hoạch vốn cho 18 dự án không có cơ sở. “Công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN tại Bộ KHĐT còn chậm và giao nhiều lần (11 lần), trong đó có 10 lần giao sau ngày 31.12.2014 là không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước” - báo cáo của KTNN chỉ rõ.

Trước thông tin trên, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đào Quang Thu đã có ý kiến về quan điểm của KTNN và khẳng định: Bộ KHĐT không tự ý đề xuất và không sai trong việc phân bổ vốn năm 2015.

Trao đổi với báo chí sáng 1.6, bên hành lang Quốc hội, về ý kiến của Bộ KHĐT cho rằng họ không được trao đổi lại về kết quả kiểm toán, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết:  

Họ nói như thế chứng tỏ họ không trung thực, thiếu trách nhiệm vì KTNN làm có sự trao đổi, biên bản kiểm toán phải có sự chứng kiến của đơn vị được kiểm toán. Có văn bản yêu cầu đơn vị được kiểm toán giải trình các vấn đề mà KTNN yêu cầu. Sau đó, KTNN mới tiến hành lên dự thảo để báo cáo.

Tiếp đến, qua tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, thông qua tổ, thông qua đoàn, sau đó hội đồng cấp vụ duyệt, đại diện tổng KTNN, có thể Tổng kiểm toán hoặc Phó Tổng kiểm toán mới duyệt lại, đưa ra những vấn đề bằng chứng, những kết luận này có bằng chứng không, văn bản biên bản làm việc ra sao, chứng từ thế nào… Bởi vậy, những người nói như thế chứng tỏ, một là họ không trực tiếp, hai là họ thiếu trách nhiệm.

Vậy những kết quả kiểm toán thể hiện trên giấy trắng mực đen như vậy là trung thực, chính xác?

- Luật Kiểm toán quy định, nếu các đơn vị được kiểm toán không đồng tình có thể kiện ra tòa. Phía KTNN bao giờ cũng đề nghị đơn vị được kiểm toán báo cáo giải trình và mình đi đến tận cùng gốc rễ của sự việc, giải trình như thế nào, có đúng luật hay không, đưa ra bằng chứng và có tranh luận với nhau và KTNN chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại, thậm chí có quyền kiện ra tòa.

Bộ KHĐT nói trao đổi rất nhiều lần, không đồng tình quan điểm của KTNN, nhưng cuối cùng kết luận vẫn đưa ra, thưa ông?

- Việc phản ứng của Bộ KHĐT tôi cho là không đúng. Vì chúng tôi mới chỉ nói đến chuyện thủ tục sai chứ chưa nói đến vấn đề trách nhiệm về thất thoát lãng phí. Ví dụ, họ phản ứng là 18 dự án KTNN kết luận không đúng mà họ bố trí vốn theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thì KTNN đã yêu cầu, nếu theo chỉ đạo thì văn bản nào, công văn nào, thông báo làm việc nào... nhưng họ không có. Như vậy, rõ ràng họ làm việc không đúng còn gì nữa.

Hai nữa, họ nói việc phân bổ 11 lần vì do Luật Đầu tư công. Họ chủ trì soạn thảo luật này, mà theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công phải phân bổ trước ngày 31.12, nhưng họ phân bổ đến 11 lần, mà chỉ 1 lần trước ngày 31.12 thì 10 lần sau là sai.

Vậy đã bao giờ KTNN sai và phải sửa kết luận kiểm toán chưa?

- Rất ít. Từ khi tôi làm Tổng Kiểm toán đến giờ, chưa thấy trường hợp này.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đào Quang Thu cho biết, sẽ gửi báo cáo lên Quốc hội can thiệp việc này. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Họ gửi là quyền của họ. Điều quan trọng là kết luận của KTNN phải có đầy đủ bằng chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu sai thì phải sửa, mới trung thực, còn nếu cần, kiểm toán có thể tổ chức họp báo đưa ra những bằng chứng. Mà chắc chắn họ nói như vậy thì phải thực hiện tuân theo luật pháp, chúng tôi kiên định với kết luận của mình. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và chịu trách nhiệm trước Quốc hội khi báo cáo ra Quốc hội.

Đã có đơn vị nào có văn bản phản ứng không thưa ông?

- Không có. Kể cả Bộ KHĐT cũng không có công văn chính thức gửi chúng tôi. Chỉ trước sức ép của dư luận, Bộ mới mời báo chí nói chuyện đó, Bộ sẽ có kiến nghị riêng của Bộ, chứ không gửi công văn đến KTNN phản đối kết luận KTNN là sai, mà chỉ là việc giải trình. Vì đã trao đổi hết sau khi đưa ra kết luận kiểm toán rồi.

Cảm ơn ông!