Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tình hữu nghị, đoàn kết  đặc biệt giữa 3 dân tộc đã trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ người Campuchia - Việt Nam - Lào, là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 3 dân tộc (Ảnh: PV)

Tại Hội nghị lần này, 3 nước sẽ cùng nhau đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ chương trình hợp tác được ký tại Viêng-chăn tháng 12.2013.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa 3 nước ngày càng bền vững.

Hợp tác giữa Mặt trận 3 nước cũng cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, - Xăm-đéc Hêng Xom-rin phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: PV)

Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Xăm-đéc Hêng Xom-rin bày tỏ: Hội nghị hôm nay tập trung vào vấn đề xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào và để cầu chúc cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa 3 nước ngày càng gắn bó, vững vàng và  mạnh mẽ hơn nữa.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cũng khẳng định Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để Mặt trận 3 nước ôn lại truyền thống, đồng thời đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước kể từ khi được ký kết để phát huy những mặt tốt và đồng thời cùng nhau giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quan hệ hợp tác, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới của 3 nước...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản (Ảnh: PV)

Hội nghị đã thống nhất cao thông qua việc kí kết Bản ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017-2020”.