Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trước Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013. Đó là thời khắc rất thiêng thiêng liêng và người được Quốc hội bầu gắn trên vai trọng trách. Tôi phải luôn luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Trước đó, đúng 9h5’, sáng 31.3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỉ lệ tán thành đạt 96,15%.

Theo Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí, tổng số phiếu phát ra là 484 phiếu và thu vào 484 phiếu.
Đối với phiếu bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội số phiếu hợp lệ là 481 phiếu, 3 phiếu không hợp lệ bằng 0,6% tổng số ĐBQH. Số phiếu đồng ý 472 bằng 95,5% tổng số ĐBQH. Không đồng ý là 9 phiếu bằng 1,82% tổng số ĐBQH.
Đối với Chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia số phiếu hợp lệ 477 phiếu, không hợp lệ 7 phiếu bằng 1. Số phiếu đồng ý là 467 phiếu, không đồng ý 10 phiếu.
"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia", ông Tý nhấn mạnh.
Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với số ĐB tham gia 474, số ĐB tán thành 474, tỷ lệ thông qua 96,15%.
Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu bà làm Chủ tịch Quốc hội.
“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Tôi luôn khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội, để thực hiện đầy đủ, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội theo luật định, phát huy truyền thống tốt đẹp của những người đi trước, tôi sẽ cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Clip Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội.