Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí đã công bố kết quả kiểm phiếu.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt 483, số phiếu hợp lệ 481, số phiếu không hợp lệ 2. Số phiếu đồng ý 452 (bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 29 phiếu (bằng 5,87% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với 93,12% tán thành đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ. Đứng trước Quốc hội, tay trái Chủ tịch nước đặt tay lên cuốn Hiến pháp, tay phải giơ lên.

"Trước cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Trần Đại Quang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp; nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó" - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ.
Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước.
Phát biểu sau khi tuyên thệ, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động, cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch nước, dành cho ông tình cảm và lời chúc mừng tố đẹp. 
"Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới".
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Chủ tịch nước tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bó hoa tươi thắm chúc ông Trương Tấn Sang và gia đình, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc.
TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG
Họ và tên: TRẦN ĐẠI QUANG
Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1956
Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Nơi đăng ký thường trú: phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật học, Đại học An ninh
Học vị: Tiến sĩ; Học hàm: Giáo sư
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ: Cao học tiếng Trung
Nơi làm việc: Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hà Nội
Ngày vào Đảng: 26/07/1980; Ngày chính thức: 26/07/1981
Đại biểu Quốc hội Khóa XIII
Tóm tắt quá trình công tác:
Từ tháng 7/1972 – tháng 10/1975: Học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Từ tháng 10/1975 – tháng 6/1987: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau tách thành Cục Bảo vệ chính trị II, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Từ tháng 6/1987 – tháng 6/1990: Trưởng phòng Tham mưu và Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Từ tháng 6/1990 – tháng 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Từ tháng 9/1996 – tháng 10/2000: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an.
Từ tháng 10/2000 – tháng 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng (2003); được phong học hàm Phó giáo sư (2003).
Từ tháng 4/2006 – tháng 1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Trung tướng (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).
Từ tháng 01/2011 – tháng 8/2011: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Từ tháng 8/2011 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thượng tướng (2011), Đại tướng (2012); Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Ngày 2/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Clip Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ.